Tiệc tất niên mừng xuân Canh Tý 2020

  12/02/2020

Ngày 19/01/2020 vừa qua, Tổng công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội đã tổ chức Tiệc gặp mặt tất niên mừng Xuân Canh Tý 2020

 

Tiệc có sự tham gia của các CBCNV Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội, các công ty thành viên.

Hội Nghị là cơ hội để các thành viên trong đại gia đình Đông Phương có cơ giao lưu, tăng sự gắn kết giữa các thành viên bộ phận khác nhau.

 

 

- 10 sự kiện nổi bật Đông Phương Hà Nội 2019

Bình luận