CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

  21/09/2021

Chính sách và quy định chung

Chào mừng quý khách hàng đã truy cập website windcam.vn/ của Công ty TNHH Tự Động Hoá Đông Phương Hà Nội.

Khi truy cập vào website windcam.vn/ đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã đồng ý tuân thủ với các quy định trên website của chúng tôi.

Website windcam.vn/ có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc thêm bớt bất kỳ nội dung nào trong Quy định và điều khoản sử dụng trên trang vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải lên trang website mà không cần có sự thông báo trước. Khi truy cập tiếp tục truy cập trang thì đồng nghĩa với việc quý khách hàng chấp thuận với những thay đổi đó.

Do vậy chúng tôi khuyến cáo khách hàng thường xuyên cập nhật và theo dõi các quy định, điều kiện, hướng dẫn của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ của website.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang website windcam.vn/, quý khách hàng sẽ được đảm bảo những thông tin mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, đảm bảo không được chuyển giao cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích sử dụng nào trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các thông tin quý khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Trách nhiệm của khách hàng

Quý khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các quy định và chính sách đảm bảo phù hợp với Pháp luật của nhà nước, người tiêu dùng, phù hợp hoạt động truyền thông của Đông Phương Hà Nội.

Chúng tôi rất mong Quý khách hàng thường xuyên theo dõi đến các chính sách của Công ty.

Chân thành cảm ơn!

Bình luận