Team Building 2019

  16/05/2019

Ngày 21-04-2019 Đông Phương Group tổ chức ngày hội văn hóa Team Building 2019 tại Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm, Sóc Sơn, Hà Nội với sự tham gia của cán bộ nhân viên công ty Đông Phương Hà Nội và đại diện các công ty thành viên khác trong Đông Phương Group.

Chương trình được tổ chức thường niên với mục đích gắn kết các thành viên trong công ty, nâng cao khả năng làm việc nhóm, giao lưu cán bộ công nhân viên giữa các phòng ban và các công ty thành viên khác.

Chương trình diễn ra một cách vui vẻ, tốt đẹp. Hi vọng mọi người sẽ giữ tinh thần đồng đội, cùng nhau chung sức xây dựng Đông Phương Group ngày một lớn mạnh.

 

Bình luận