Đông Phương Hà Nội – Dấu ấn và Sự kiện nổi bật năm 2021

  14/01/2022

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đã không ít đơn vị phải ngừng sản xuất hoặc cắt giảm tối đa chi phí để duy trì hoạt động. Luôn chủ động trong mọi trường hợp, mặc dù khó khăn nhưng Đông Phương Hà