Tiệc tất niên mừng năm mới 2017

  21/02/2017

Tiệc tất niên mừng năm mới 2017 công ty Đông Phương Hà Nội

Backdrop tiệc tất niên mừng năm mới 2017

Giám đốc công ty ông Đỗ Hữu Thành lên phát biểu khai mạc bữa tiệc.

Giám đốc phát biểu khai mạc

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Phần thi văn nghệ "Dong Phuong Idol 2" và liên hoan:

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Công ty TNHH Tự Động Hóa Đông Phương Hà Nội

Bình luận