Đông Phương Hà Nội tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2016

  20/02/2017

Gian hàng công ty Đông Phương Hà Nội tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2016 (VIIF 2016).

Khai mạc hội chợ

Khai mạc VIIF 2016

 

Thứ trưởng bộ Văn hóa Thể Thao Du Lịch Huỳnh Vĩnh Ái thăm gian hàng công ty Đông Phương Hà Nội.

Thứ trưởng bộ Văn hóa Thể Thao Du Lịch Huỳnh Vĩnh Ái thăm gian hàng công ty Đông Phương Hà Nội

 

Một số khách hàng tham quan gian hàng công ty:

Khách hàng tham quan VIIF 2016Khách hàng tham quan VIIF 2016 Đông Phương Hà Nội

Cán bộ nhân viên công ty tham gia hội chợ:

Đông Phương Hà Nội với hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2016Đông Phương Hà Nội với hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2016 (VIIF 2016)

Bình luận