Hướng dẫn cài đặt biến tần Sunfar

  12/10/2017

Hướng dẫn cài đặt biến tần Sunfar dùng trong máy khắc CNC:

 

Cách cài đặt biến tần Sunfar E300:

- Các bước cài đặt biến tần cho máy khắc CNC dùng Card điều khiển NcStudio V8 giống CA100 và Card NcStudio V5 một cấp tốc độ:

Cách cài đặt Biến tần Sunfar

- Cách cài đặt với Card V5 sử dụng nhiều cấp tốc độ:

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E300 (1)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E300 (2)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E300 (3)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E300 (4)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E300 (5)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550:

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550 (1)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550 (2)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550 (3)

Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550 (4)

Bình luận