Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling

  12/10/2017

Hướng dẫn cài đặt biến tần Fuling trên máy khắc CNC:

Cài đặt biến tần Fuling cho Card NcStudio V8 và bộ điều khiển CA100:

- F001 = 1 Chạy chế độ auto trên phần mềm để chạy dừng biến tần.

- F003 = 1 Nếu dùng V5 thì chọn = 4, sử dụng các chân s3, s34, s5. Cài F2.03 = 12,  F2.04 = 13, F2.05 = 14, F4.29 đến F4.36 các tần số tương ứng cấp tốc độ.

- F004 = 400

- F005 = 400

- F008 = 15 thời gian tăng tốc

- F009 = 15 thời gian giảm tốc

Cài đặt biến tần Fuling cho Card NcStudio V5:

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (1)

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (2)

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (3)

Cài đặt Card V8 và CA100:

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (4)

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (5)

Các mã lỗi:

Hướng dẫn cài đặt Biến tần Fuling (6)

 

Bình luận