Cách đấu nối và cài đặt bộ điều khiển CA100

  12/10/2017

Bộ điều khiển máy khắc CNC CA100 là một bộ điều khiển thế hệ mới, nó thay thế toàn bộ cây máy tính. Kết nối trực tiếp tới màn hình, tinhso ổn định cao, không lo bị vi rút.

Bộ CA100 sử dụng điện áp 1 chiều 24VDC.

Bộ điều khiển CA100

Cách đấu nối và cài đặt CA100:

Bộ điều khiển CA100 (2)

Bộ điều khiển CA100 (3)

Giao diện điều khiển của bộ CA100:

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (1) - Màn hình giao diện

Tốc độ Jog bằng tay là N11000 và N11001

Chiều các trực X,Y,Z là N11500, N11501, N11502

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (2)

Tốc độ tự động cài theo ảnh này nhớ chọn N12008 = 1. Dùng tốc độ cài đặt bỏ qua tốc độ File chạy.

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (3)

 

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (4)

Chọn chế độ tạm dừng nhấc dao hoặc khi đục xong mẫu:

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (5)

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (6)

Cài đặt vi bước các trục X,Y,Z:

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (7)

Cài đặt kích thước bàn máy:

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (8)

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (9)

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển CA100 (10)

Trường hợp CA100 bị sập nguồn ta reset lại và kiểm tra chuột, bàn phím bị lỗi giắc cắm USB không.

Bình luận