Lượt xem: 1334

Trượt vuông TBI - V Series

Mã sản phẩm : 1489247895

Con trượt vuông TBI - TRH-VN / Con trượt vuông TBI - TRH-VL được sử dụng rộng rãi trong các loại máy tự động hóa như máy khắc cnc, máy khắc cắt Laser...

510.000đ
Số lượng:

  Trượt vuông TBI - VL / VN
  Con trượt vuông TBI - TRH-VN / Con trượt vuông TBI - TRH-VL được sử dụng rộng rãi trong các loại máy tự động hóa như máy khắc CNC, máy khắc cắt Laser...

  Bảng giá con trượt vuông TBI TRH-VL Series / TBI TRH-VN Series:
  - Con trượt vuông TBI TRH15VN: 510.000
  - Con trượt vuông TBI TRH20VN: 530.000
  - Con trượt vuông TBI TRH25VN: 630.000i
  - Con trượt vuông TBI TRH30VN: 900.000
  - Con trượt vuông TBI TRH35VN: 1.250.000

  Trượt vuông TBI - V Series
  Thông số con trượt vuông TBI-TRH-VL và TBI-TRH-VN:
  Thông số Block trượt TBI - VL / VN
  Thông số kỹ thuật Block trượt TBI - V
  Cấu tạo block trượt vuông TBI THR-F:
  Cấu tạo con trượt vuông TBI FN
  Cấu tạo con trượt vuông TBI FN
  Cấu tạo con trượt vuông TBI

Sản phẩm liên quan

DC Hybrid Servo

4.000.000đ

NcStudio V8

15.000.000đ

Card Mach3

3.000.000đ

Driver MA860H

1.400.000đ

Driver M542-05

900.000đ

Đai ốc TBI

530.000đ

Vitme bi TBI

640.000đ

Collet

45.000đ

Áo Collet

45.000đ

Bộ Vam Kẹp

25.000đ

Gá đè phôi

1.100.000đ

Biến áp xuyến

1.400.000đ