Máy đục tượng gỗ vi tính

  20/02/2017    Lượt xem : 13447    Giá : 360.000.000đ

Máy đục tượng gỗ vi tính chuyên đục tròn xoay 4D, tượng gỗ, tay cầu thang, chân bàn chân ghế...

Máy đục tượng CNC

  20/02/2017    Lượt xem : 13964    Giá : 340.000.000đ

Máy đục tượng CNC là dòng máy cnc khắc 4D tròn xoay như khắc tượng, khắc trụ cầu thang, chân bàn ghế giường tủ, lục bình gỗ...

Máy khắc tượng CNC

  16/09/2017    Lượt xem : 6842    Giá : 420.000.000đ

Máy khắc tượng CNC 10 đầu, máy có thể đục được tượng đường kính tối đa 50cm.

Máy đục tượng đá CNC

  24/07/2017    Lượt xem : 5477    Giá : 390.000.000đ

Máy đục tượng đá CNC là dòng máy CNC khắc đá 4D, chuyên dùng khắc tượng đá, trụ cầu thang bằng đá...

Máy khắc tượng gỗ CNC

  20/02/2017    Lượt xem : 11635    Giá : 390.000.000đ

Máy khắc tượng gỗ CNC là dòng máy CNC cao cấp chuyên đục tượng, khắc lục bình, trụ cầu thang...