Trượt vuông TBI - V Series

  11/03/2017    Lượt xem : 4383    Giá : 1đ

Con trượt vuông TBI - TRH-VN / Con trượt vuông TBI - TRH-VL được sử dụng rộng rãi trong các loại máy tự động hóa như máy khắc cnc, máy khắc cắt Laser...

Trượt vuông TBI - F Series

  11/03/2017    Lượt xem : 5114    Giá : 1đ

Con trượt vuông TBI - TRH-FN, Con trượt vuông TBI - TRH-FL được sử dụng rộng rãi trong các loại máy móc tự động hóa như máy khắc cắt cnc, máy khắc cắt Laser...