Lượt xem: 5850

Gối đỡ Vitme BK-BF

Mã sản phẩm : 1489288587

Gối đỡ trục vitme bi BK-BF dùng để đỡ hai đầu trục xoắn dẫn động vitme bi trên máy khắc cnc.

700.000đ
Số lượng:

  Gối đỡ trục vitme bi BK-BF dùng để đỡ hai đầu trục xoắn dẫn động vitme bi trên máy khắc cnc.

  Gối đỡ vitme BK BF |  Support Unit of Ball Screw

  BK BF 12 Giá: 700.000đ/bộ
  BK BF 15 Giá: 750.000đ/bộ
  BK BF 17 Giá: 1.000.000đ/bộ
  BK BF 20 Giá: 1.200.000đ/bộ

  Gối đỡ trục vitme BK BF:
  Gối đỡ Vitme bi BK-BF
  Gối đỡ BK-BF
  Gối đỡ Vitme bi BK-BF
  Gối đỡ trục Vitme BK-BF
  Thông số Gối đỡ BK:
  Thông số gối đỡ Vitme BK
  Thông số Gối đỡ BF:
  Thông số gối đỡ Vitme BF
  Thông số kỹ thuật gối đỡ Vitme BK
  Thông số gối đỡ FF-EF
  Thông số gối đỡ Vitme

Sản phẩm liên quan

DC Hybrid Servo

4.000.000đ

NcStudio V8

15.000.000đ

Card Mach3

3.000.000đ

Driver MA860H

1.400.000đ

Driver M542-05

900.000đ

Đai ốc TBI

530.000đ

Vitme bi TBI

640.000đ

Collet

45.000đ

Áo Collet

45.000đ

Bộ Vam Kẹp

25.000đ

Gá đè phôi

1.100.000đ

Biến áp xuyến

1.400.000đ

Máy CNC khắc gỗ

185.000.000đ