Lượt xem: 7144

DC Hybrid Servo

Mã sản phẩm : 1489377080

DC Hybrid Servo là loại Hybrid Servo (Servo Lai) được sử dụng rộng rãi trong các máy móc công nghiệp như máy khắc cnc.

4.000.000đ
Số lượng:

  DC Hybrid Servo là loại Hybrid Servo (Servo Lai) được sử dụng rộng rãi trong các máy móc công nghiệp như máy khắc cnc.

  Có nhiều mã Hybrid Servo với công suất và thông số kỹ thuật khác nhau, sử dụng trên máy khắc gỗ cnc phổ biến là hai loại: Hybrid Servo Motor 86HBM80-1000 và Hybrid servo motor 86HS40-EC-1000 kết hợp với Driver HBS86H.

  Bộ Servo 86HBM80-1000 + Driver HBS86H: 4.200.000 / Bộ
  Bộ Servo 86HS40-EC-1000 + Driver HBS86H: 4.000.000 / Bộ

  Bộ Hybrid Servo 8N.m, 6A gồm Động cơ 86HBM80-01-1000, Driver Leadshine HBS86H, Cable BM10M0:
  Hybrid Servo 86HBM80-1000 | Driver HBS86H
  Động cơ Hybrid servo motor 86HBM80-01-1000:
  Hybrid servo motor 86HBM80-1000
  Thông số kỹ thuật Servo Motor 86HBM80-1000
  Hybrid servo driver HBS86H:
  Hybrid Servo Driver HBS86H
  Thông số Servo Driver HBS86H
  Cách cài đặt Driver HBS86H
  Encoder cable BM10M0:
  Hybrid Servo Encoder Cable BM10M0
  Hybrid servo motor 86HS40-EC-1000 (4N.m - 220V):
  Hybrid Servo 86HS40-EC-1000
  Động cơ Servo 86HS40-EC-100
  Thông số Hybrid Servo 86HS40-EC-1000
  Sơ đồ kết nối Hybrid Servo Driver HBS86H:
  Sơ đồ kết nối Hybrid servo Driver HBS86H
  Kích thước Driver Servo HBS86H

Sản phẩm liên quan

DC Hybrid Servo

4.000.000đ

NcStudio V8

15.000.000đ

Card Mach3

3.000.000đ

Driver MA860H

1.400.000đ

Driver M542-05

900.000đ

Đai ốc TBI

530.000đ

Vitme bi TBI

640.000đ

Collet

45.000đ

Áo Collet

45.000đ

Bộ Vam Kẹp

25.000đ

Gá đè phôi

1.100.000đ

Biến áp xuyến

1.400.000đ

Máy khắc CNC

232.000.000đ

Máy cắt khắc CNC

133.000.000đ