Lượt xem: 4443

AC Hybrid servo 863HBM80H-1000 và Driver HBS2206

Mã sản phẩm : 1489394396

AC Hybrid servo 863HBM80H-1000, 86mm, nema34, 8N.m, 220V và Driver HBS2206 + Cáp tín hiệu Encoder cable GBM12M0 (5 mét)

8.000.000đ
Số lượng:

  Động cơ AC SERVO 863HBM80H-1000 (3 phase, 86mm, nema34, 8N.m, 220V) và Driver servo HBS2206 + Cáp tín hiệu Encoder cable GBM12M0 (5 mét)

  AC Hybrid servo 863HBM80H-1000 + Driver HBS2206 + Encoder cable GBM12MO
  Hybrid Servo Motor 863HBM80H-1000 | Driver HBS2206 Encoder Cable GBM12M0
  Động cơ Servo Leadshine Hybrid servo motor 863HBM80H-1000, 3 phase, 86mm, nema34, 8N.m, Step Angle 1.2 °, 3A:
  AC Hybrid Servo Motor 863HBM80H-1000

  Thông số Leadshine Hybrid servo motor 863HBM80H-1000:
  Thông số Hybrid Servo Motor 863HBM80H-1000
  Hybrid servo driver HBS2206:
  AC Hybrid Servo Driver HBS2206
  Hybrid Servo Driver HBS2206
  Thông số Hybrid servo driver HBS2206:
  Thông số Driver HBS2206
  Thông số Hybrid Servo Driver HBS2206
  Cáp tín hiệu Encoder cable GBM12M0:
  Hybrid Servo Encoder Cable GBM12M0
  Sơ đồ kết nối Driver HBS2206:
  Sơ đồ kết nối Hybrid Servo Driver HBS2206

Sản phẩm liên quan

DC Hybrid Servo

4.000.000đ

NcStudio V8

15.000.000đ

Card Mach3

3.000.000đ

Driver MA860H

1.400.000đ

Driver M542-05

900.000đ

Đai ốc TBI

530.000đ

Vitme bi TBI

640.000đ

Collet

45.000đ

Áo Collet

45.000đ

Bộ Vam Kẹp

25.000đ

Gá đè phôi

1.100.000đ

Biến áp xuyến

1.400.000đ

Máy CNC khắc gỗ

185.000.000đ

Máy CNC khắc đá

126.000.000đ