Máy đục tượng CNC

  20/02/2017    Lượt xem : 24759    Giá : 340.000.000đ

Máy đục tượng CNC là dòng máy cnc khắc 4D tròn xoay như khắc tượng, khắc trụ cầu thang, chân bàn ghế giường tủ, lục bình gỗ...

Máy CNC khắc tượng

  20/02/2017    Lượt xem : 24684    Giá : 340.000.000đ

Máy khắc tượng gỗ CNC là dòng máy CNC cao cấp chuyên đục tượng, khắc lục bình, trụ cầu thang...

Máy đục tượng đá CNC

  24/07/2017    Lượt xem : 10574    Giá : 360.000.000đ

Máy đục tượng đá CNC là dòng máy CNC khắc đá 4D, chuyên dùng khắc tượng đá, trụ cầu thang bằng đá...

Máy khắc tượng CNC 4 đầu

  12/06/2020    Lượt xem : 3244    Giá : 300.000.000đ

Máy đục tượng CNC là dòng máy cnc khắc 4D tròn xoay như khắc tượng, khắc trụ cầu thang, chân bàn ghế giường tủ, lục bình gỗ...