Lượt xem: 13265

Ray trượt - Con trượt TBI

Mã sản phẩm : 1489249524

Ray trượt vuông TBI là thanh ray trượt vuông dẫn hướng TBI-TR, Linear Guide Rail TBI-TR. Con trượt vuông TBI - TRH-FN, Con trượt vuông TBI - TRH-FL, Con trượt vuông TBI - TRH-VN / Con trượt vuông TBI - TRH-VL

Số lượng:


  Bảng giá ray trượt - con trượt vuông TBI:
  Liên hệ nhân viên kinh doanh để cập nhật giá mới nhất.

  Ray vuông TBI Motion

  Ray trượt vuông TBI:
  Thanh ray trượt vuông dẫn hướng TBI-TR, Linear Guide Rail TBI-TR:


  Thông số kỹ thuật ray trượt vuông TBI:
  Thông số ray vuông TBI Motion
  Thông số ray vuông TBI
  Thông số ray trượt vuông TBI Motion

  Trượt vuông TBI - FN / FL
  Con trượt vuông TBI - TRH-FN, Con trượt vuông TBI - TRH-FL

  Con trượt vuông TBI F Series
  Con trượt TBI - TRH-F Series:
  Thông số con trượt vuông TBI FL
  Thông số con trượt vuông TBI FN

  Trượt vuông TBI - VL / VN
  Con trượt vuông TBI TRH-VL Series / TBI TRH-VN Series

  Trượt vuông TBI - V Series
  Thông số con trượt vuông TBI-TRH-VL và TBI-TRH-VN:
  Thông số Block trượt TBI - VL / VN
  Thông số kỹ thuật Block trượt TBI - V
  Cấu tạo block trượt vuông TBI THR-V:
  Cấu tạo con trượt vuông TBI FN
  Cấu tạo con trượt vuông TBI FN
  Cấu tạo con trượt vuông TBI