Phân biệt tượng gỗ đục tay và tượng gỗ đục bằng máy CNC

  21/02/2022

Nếu như trước đây tượng gỗ được làm hoàn toàn thủ công, chất lượng sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào người thợ mộc. Thì hiện nay, công nghệ kỹ thuật phát triển, những bức tượng gỗ được đục từ máy CNC ngày càng gia tăng, giúp giảm tối đa gánh nặng nhân công